Інвестиційний рейтинг по областях України


Тема залучення та тривалого утримання інвестицій завжди актуальна, незалежно від рівня розгляду цього питання. Можливо тому воно так пильно вивчається на державному рівні — розглядається, аналізується. До дослідження інвестицій залучена величезна кількість аналітиків, економістів, оскільки від кількості вкладень залежить і загальна стабільність розвитку економіки.

Відзначимо, що додаткові вкладення потрібні в будь-якій галузі, будь-то відкриття комерційного об'єкта, містоутворюючого підприємства, окремого регіону. Логіка великих інвесторів в даному питанні дуже проста — вона ґрунтується на отриманні більшого прибутку в майбутньому та досягненні високих значень за показниками ефективності для раніше впроваджених в діяльність проектів.

Щоб адекватно оцінити "інвестиційний клімат" в умовах певного регіону, періодично складається рейтинг інвестиційної привабливості різних областей України. Отримані дані допомагають оцінити не тільки приріст вкладень капіталу та інших ресурсів, а й прогнозувати рівень втрат в разі негативних показників.

Рейтинг інвестиційної ефективності областей: цілі залучення інвестицій

Однією з двох складових рейтингу є оцінка інвестиційної активності. Тобто досвідчені фахівці аналізують, наскільки успішно в регіоні ведеться політика фінансового залучення в порівнянні з іншими регіонами. За основу беруться такі показники:

  • Рівень продажу великих підприємств.
  • Дані про те, наскільки активно здійснюється кредитування виробництв, населення.
  • Відсоток іноземних і вітчизняних інвестицій й аналіз на основі отриманих показників.

Всі дані беруться як середнє арифметичне за різні проміжки розглянутого часового відрізку. Отримані показники, як другу частину аналітичної роботи, відносять до числа жителів, завдяки чому в підсумку формуються дані по різним економічним критеріям, які мають відношення до інвестицій.

Соціально-економічний ефект від інвестицій і кредитів

Економічний ефект прямо пропорційний рівню інвестицій, що відображається на соціальних аспектах. Наприклад:

  • Вкладення для бізнесу — це можливість отримувати стабільний прибуток.
  • Для жителів — широкий вибір і можливість отримання якісних послуг. Наприклад, у фінансовому секторі України все частіше стали з'являтися легальні мікрофінансові компанії, які готові надати мікрокредити, збільшилася кількість освітніх організацій, активно розвивається торгівля.

Завдяки розвитку бізнесу, населення отримало можливість влаштуватися на високооплачувану роботу, поліпшити умови проживання та в цілому підвищити рівень життя. Таким чином інвестиції безпосередньо впливають на всі рівні життя населення, тому наявність інвестиційного рейтингу вкрай необхідна.