Імпакт-інвестування: що це таке?


Імпакт-інвестування - це новий вид інвестицій, який спрямований не лише на отримання прибутку, але й на вирішення соціальних та екологічних проблем. Імпакт-інвестори прагнуть вкладати свої кошти в компанії та проекти, які мають позитивний вплив на суспільство та навколишнє середовище.

Імпакт-інвестування можна розглядати як частину більш широкого руху за стале розвиток. Сталий розвиток передбачає гармонійний розвиток економіки, суспільства та навколишнього середовища. Імпакт-інвестування сприяє цьому розвитку, допомагаючи вирішувати такі проблеми, як бідність, нерівність, зміни клімату та інші.

Види імпакт-інвестування

Імпакт-інвестування можна класифікувати за різними ознаками. Залежно від того, який соціальний чи екологічний вплив прагне досягти інвестор, можна виділити такі види імпакт-інвестування:

  • Соціально-відповідальне інвестування (SRI) - це інвестування в компанії, які дотримуються певних соціальних та екологічних стандартів. Наприклад, інвестори можуть уникати компаній, які виробляють зброю або сигарети, або ж навпаки, можуть інвестувати в компанії, які займаються благодійністю або захищають навколишнє середовище.
  • Етично-відповідальне інвестування (ESG) - це інвестування в компанії, які мають хороші показники в галузі довкілля, соціальних питань та управління (ESG). Інвестори можуть оцінювати компанії за такими показниками, як викиди парникових газів, рівень гендерної рівності в керівництві, дотримання трудових прав та іншими.
  • Імпакт-інвестування в проєкти - це вкладення коштів у конкретні проєкти, які мають позитивний соціальний чи екологічний вплив. Наприклад, інвестори можуть вкладати кошти в будівництво сонячних електростанцій, створення соціальних підприємств або в інші проєкти, які сприяють сталому розвитку.

Приклади успішних імпакт-проектів

Імпакт-інвестування - це швидко зростаючий сектор. У 2022 році обсяг глобального ринку імпакт-інвестування оцінювався в 735 млрд доларів США.

Ось кілька прикладів успішних імпакт-проектів:

  • Сонячні електростанції - це один із найпопулярніших видів імпакт-інвестицій. Сонячні електростанції не лише виробляють чисту енергію, але й допомагають зменшити залежність від викопних видів палива.
  • Соціальні підприємства - це компанії, які створюють соціальний чи екологічний вплив, одночасно отримуючи прибуток. Наприклад, соціальні підприємства можуть надавати освіту, медичні послуги або займатися відновленням навколишнього середовища.
  • Проєкти з розвитку громад - це проєкти, які спрямовані на покращення життя людей у певній громаді. Наприклад, такі проєкти можуть включати будівництво житла для малозабезпечених, розвиток інклюзивної освіти або створення робочих місць.

Висновки

Імпакт-інвестування - це новий і перспективний напрямок інвестицій. Імпакт-інвестори можуть не лише отримувати прибуток, але й робити внесок у вирішення соціальних та екологічних проблем.

Очікується, що ринок імпакт-інвестування буде продовжувати зростати в найближчі роки. Цей тренд обумовлений такими факторами, як зростаюча усвідомленість людей щодо важливості сталого розвитку, а також розвиток технологій, які дозволяють інвесторам оцінювати соціальний та екологічний вплив компаній і проєктів.